Impresszum

Szolgáltató neve: Ferrero Magyarország Kft.

Szolgáltató székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.

Szolgáltató elektronikus levelezési címe: info.hungary@ferrero.com

Szolgáltatót bejegyző bíróság és nyilvántartásba vételi szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.:01-09-269522, Bejegyzés dátuma: 1994.03.09.

Szolgáltató adószáma: 10902800-2-44

Tárhely szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.

Tárhely szolgáltató székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Tárhely szolgáltató elérhetősége (e-mail): Írjon nekünk!


Felhasználás feltételei:

A Ferrero Magyarország Kft. weboldalait információs és kapcsolatépítő célból hozta létre és üzemelteti. A weboldalak szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Ferrero Magyarország Kft. kizárólagosan jogosult. A weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben a Ferrero Magyarország Kft. előzetes írásos engedélye nélkül is tilos. A Ferrero Magyarország Kft., amennyiben a weboldal látogatója jelen szabályokat elfogadja és azoknak aláveti magát, előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldal természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy azt harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Felhasználási engedély:

A weboldalakon található árujelzők, márkanevek, logók mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élveznek. A védjegyoltalom jogosultja a Ferrero Magyarország Kft. Ezen megjelölések egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Ferrero Magyarország Kft. előzetes, külön írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, az iparjogvédelmi, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Változtatás joga:

A Ferrero Magyarország Kft. fenntartja magának a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A Ferrero Magyarország Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen.

Információk gyűjtése és felhasználása:

A Ferrero Magyarország Kft. kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait (pl. név, lakcím, e-mail cím) amennyiben Ön megadta azokat. A Ferrero Magyarország Kft. kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására. A Ferrero Magyarország Kft.-nek nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyűjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személytől. Figyelemmel arra, hogy a gyermekek – vagy más személyek – által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait – elsősorban e-mail címét – rendelkezésünkre bocsátotta, úgy a Ferrero Magyarország Kft., illetőleg egy általa megbízott cég kapcsolatba léphet Önnel. Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az Ügyfélszolgálaton keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Linkek:

A weboldalainkon előforduló linkek: a Ferrero Magyarország Kft. nem felelős más weboldalak tartalmáért, továbbá a más weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Biztonság:

A Ferrero Magyarország Kft. minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak egyes személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. A jelen jogi tájékoztatóban írt adatkezelési, titoktartási és biztonsági nyilatkozat csak a Ferrero Magyarország Kft. weboldalaira, és csak az általa befolyásolható körre vonatkozik.

Felelősség korlátozása:

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Ferrero Magyarország Kft. az életben, testi épségben és egészségben bekövetkező esetleges sérülésekért, vagy egyéb károsodásért csak akkor felel, ha azt a Ferrero Magyarország Kft. szándékosan, vagy súlyos gondatlanságával okozta. A Ferrero Magyarország Kft. a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért az előző mondatban írt felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat. A Ferrero Magyarország Kft. nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, avagy műszaki okokból bekövetkező, a Ferrero Magyarország Kft.-n kívül álló okból történő megváltozásáért/megváltoztatásáért.

Jogviták:

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.


Technikai Információk:

Itt találod a ferreropraline.hu weboldal teljes tartalmának megjelenítéséhez (animációk és szolgáltatások) szükséges hardver és szoftver specifikációkat.

Microsoft Windows:

  • Microsoft Edge (Windows 10 esetén)
  • Firefox
  • Chrome

Mac OS X:

  • Safari
  • Firefox
  • Chrome

iOS 13.3.1 (iPhone, iPad):

  • Safari

Android 9 (Samsung okostelefon, Samsung Tablet):

  • Chrome